گالری آهنگ ها

جزئیات

برف (امیر ارسام امین پور)

قطعه ی من درباره ی برف است.من از نت های پیوسته استفاده کردم چون برف یک دست می بارد و روی زمین می نشیند.و در اینترو از نت های زیر استفاده کردم چون شروع بارش برف از بالاترین نقطه است.در تم اصلی من سعی کردم از نت های بم استفاده کنم چون به مرور زمان برف پایین و پایین تر می آید و در تم فرعی سعی کردم نت های تشکیل دهنده ی ملودی با تم اصلی و اینترو متفاوت باشد و در آخر به تم اصلی باز گشتم.