اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندمهیار شادُروان

مهیار شادُروان


تالیفات:

- کتاب"مشق عشق"(پیرامون تلفیق شعر با موسیقی برای هنر جویان آواز )

- کتاب"مروری بر جلوه های تشیع در ادب فارسی" (از قرن 4 تا قرن 10)

مقالات متعدد در حوزه آسیب شناسی موسیقی(منتشره در نشریات) -


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:

کارشناس زبان و ادبیات فارسیسمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

متولد : 1350

خواننده و مدرس آواز ایرانی 

بهره مند از محضر استادان: 

آقایان محسن کرامتی ، دکتر حسین عمومی ، محمد رضا شجریان،فریدون مشیری ، بیژن ترقی ، منوچهر همایونپور ، دکتر حسین بهزادی اندوهجردی ، دکتر علی اصغر حلبی ، دکتر غلامحسین مرز آبادی ، دکتر قدمعلی سرامی ، دکتر بشر دوست *عضو کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی

*عضو هیات سه نفره کارشناسی پرونده های قضایی در حوزه موسیقی

*عضو شورای سیاستگذاری و هیات انتخاب جشنواره بیالمللی آواها و نواهای رضوی

*بیش از بیست و دو سال سابقه‏ تدریس در مراکزی همچون دانشگاه ایالتی وارونژ روسیه ، مراکز آموزش فرهنگی و هنری دانشگاه تهران و شریف ، بنیاد رودکی و آموزشگاههای درجه یک تهران

آلبوم ها: 

گوشه های نهان صبح ، عشق و شب و شیدایی ، خانه ام ابریست ، کنسرت استانبول2013،آلبومی با همکاری هنرمندان برجسته ترکیه2017 و چند آلبوم در دست انتشار با همکاری استادانی چون فضل الله توکل و دکتر جهانشاه برومند،درویش رضا منظمی،شیرین آبادی و.. اجرا های صحنه ای :

 گروه نفیر،گروه داروک ، گروه فاخته ، ارکستر زهی چنگ ، گروه موسیقی پالیز ، گروه طیفور ،ارکستر بزرگ ساربانگ و نیز هنرمندان ترکیه و کنسرتهای متعدد داخلی و خارجی

همچنین روایت اولین اپرت_نمایش پس از انقلاب"لیلی و مجنون" در تاتر شهرزاد که شخصیتهای اصلی آن موزیسین حرفه ای بودند.پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: