آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

گالری تصاویر

 
Technical Catalogues
 
بازدید از مدرسه سونبورگ دانمارك
بازدید پروفسور هرمز فرهت از ریشه در خاك
بازدید مدیر و معاون مدرسه سونبورگ از ریشه در خاك و آغاز همكارى
پروژه ضبط جشن پارسى در فرانسه
پروژه ضبط سى دى بزبز قندى
پروژه ضبط سى دى ماه پیشونى
پروژه همكارى هنرجویان آهنگسازى ریشه در خاك و سونبورگ در دانمارك
دعوت رادیو فرهنگ از هنرجویان آهنگسازى
كنسرت هنرجویان آهنگسازى در آبادان
وركشاپ هاى برگزار شده توسط ریشه در خاك
کلاس های آموزشی
آموزشگاه
کلاس
کلاس
پرینتپرینت