گالری آهنگ ها

جزئیات

باد (باران صالحی نوع پرور)

قطعه ی من درباره باد است.در اینترو می خواستم نت ها را کنار هم بنویسم زیرا باد اول ملایم می وزد در تم اصلی وزش باد را ملایم نشان دادم که در لا به لای خانه های سفالی می پیچد و به نظر من این باد ملایم قصه ی یک شهر را توضیح می دهد.در تم فرعی باد را طوفانی نشان دادم و یک طوفان شدید پر از گرد و غبار به پا شده است.در قسمت چهارم که بر گشت به تم اصلی است کمی تغییر در تم اصلی دادم و بعضی از نت ها را عوض کردم و در قسمت آخر یعنی پایانی آرام آرام قطعه را به پایان رساندم.