آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

گالری آهنگ ها

جزئیات

جنگل (یاسمین فلاح)

قطعه ی من درباره جنگل است در آغاز قطعه اینترو از فلاژوله بر روی تک تک نت ها استفاده کردم و دینامیک را از ضعیف به تدریج قوی mf کردم و تمپو قطعه را ثابت نگه داشتم و در ادامه در ملودی اصلی از چند آکورد شکسته استفاده کردم.برای اینکه حس ترس را بیشتر ایجاد کنند وقتی به ملودی فرعی می رسیم می بینیم که اکثرنت ها چنگ هستند و همچنین تمپو قطعه بیشتر شده و کاملا متفاوت با ملودی اصلی است و در آخر ملودی فرعی از آکوردهای پیوسته استفاده کردم و سرعت این آکوردها را به تدریج زیاد کردم برای اینکه یک حس مرموزانه در جنگل ایجاد کرده باشم و در آخر هم دوباره از ملودی اینترو استفاده کردم ولی با این تفاوت که دیگر نت ها فلاژوله نسیتند و در ادامه ملودی اصلی با تغییراتی دوباره آمده است.
دو میزان آخر به سبب نشان دادن پایان ملودی یک اکتاو پایین تر تکرار می شوند و تمپو (سرعت) به تدریج آهسته می شود و قطعه به پایان می رسد.
پرینتپرینت