دروس/سازها


سازهای ایرانی

دروس/سازها
تار
تار،از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقیّد است که در ساخت آن از چوب، پوست،استخوان، زه(رودهی تابیده ی چهارپایان)و فلز استفاده میشود و طول کلّی آن حدود 95سانتی متر است

تمبک
تمبک از سازهای کوبه ای است و اصطلاحاً به آن ضرب هم گفته می شود.این ساز از چوب درخت گردو،افرا یا توت به صورت یک تکه، در دو قسمتِ«تنه»،حجیم تر و «نفیر»،باریک تر در اندازه های متفاوت ساخته می شود

دایره
نوع کوچک تر و مجلسی دف را با همان ویژگی های ساخت و پوست و حلقه،دایره می گویند.قطر دهانه ی دایره حدود 35 سانتی متر است.دایره،در واقع،نوعِ بزمی در مقابل نوعِ آیینی دف است.

دف
دف از سازهای کوبه ای ست که در ساخت آن از چوب،پوست و فلز استفاده می شود.کمانه یا بدنه ی این ساز دایره ای شکل و قطر دهانه ی آن حدود 60سانتی متر است.

سنتور
سنتور، سازیست به شکل ذوزنقه متساوی الساقین و از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مطلق است که در ساخت آن ،چوب و فلز به کار می روند

سه تار
سه تار، از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای)مقیّد است که در ساخت آن از چوب، فلز و زه یا نخ نایلون استفاده میشود.

قانون
قانون, سازی ست به شکل ذوزنقه ی قائم الزاویه و از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مطلق است که در ساخت آن،چوب،پوست،فلز،استخوان و زه به کار رفته اند

کمانچه
کمانچه از سازهای زهی آرشه ای مقیّد است که در ساخت آن، چوب، پوست، استخوان و فلز به کار رفته اند

نی
نی،از سازهای بادی کهن و از جنس گیاه نِی است که طول آن از شش گره و هفت بند تشکیل شده و به همین دلیل آن را «نِی هفت بند» می گویند