آموزشگاه موسیقی ریشه در خاک

مقالات

دستگاه های موسیقی
دستگاه شور
دستگاه شور، از دستگاه‌های موسیقی ایران است. غالب آوازهایی که خواننده آموزش ندیده ایرانی می‌خواند در یکی از مایه‌های این آواز می‌گنجد، از این رو این دستگاه را مادر موسیقی ایرانی هم خوانده‌اند.
 

پرینتپرینت